Bathurst 1000, 2018: Day three at the mountain | Photos